• Desiata roka
  • 21.4.2024

Záväzné pravidlá medzinárodnej súťaže Rio Mare Svačina roku & Desiata roka 2024

5 (1x)
Rio Mare Svacina roku 2024 logo.jpg

§ 1 – Usporiadateľ a organizátor

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. so sídlom:

Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4; zapísaná v obchodnom registri: Mestský súd v Prahe,

oddiel C, vložka 148679; IČO: 1552638, DIČ: CZ15526381.

Organizátorom súťaže je spoločnosť EV public relations, spol. s r. o. so sídlom:

Ovenecká 380/47, 170 00 Praha 7, zapísaná v OR na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 113816, IČO: 27449793, DIČ: CZ27449793

ďalej len „usporiadateľ“.

Kontakt na organizátora: + 420 732 297 922, e-mail: svacina.roku@ev-pr.cz, desiata.roka@ev-pr.eu

§ 2 – Rámcový harmonogram súťaže

• 2. apríla 2024 zahájenie, Korešpondenčné kolo = registrácia súťažiacich, distribúcia súťažných desiatových krabičiek, príjem fotografií a receptov DESIATY

• 31. mája 2024 ukončenie registrácie súťažiacich

• 30. júna 2024 uzavretie Korešpondenčného kola, výber finalistov (7 študentov z ČR, 7 študentov zo SR)

• september 2024 rozosielanie inštrukcií pre účastníkov Grande finále

• 10. októbra 2024 Grande finále, Bořetice

§ 3 – Účasť v súťaži

Súťaž je určená pre študentov stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť so zameraním na gastronómiu a stravovacie služby. Účastníkom súťaže sa študent stáva po vyplnení Google dokumentu.

(meno študenta, FB/IG profil, vek, trieda, názov školy, meno pedagóga, kontakt), alebo zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mail: svacina.roku@ev-pr.cz / desiata.roka@ev-pr.eu do 31. mája 2024.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť finalisti z predošlých ročníkov.

§ 4 – Priebeh súťaže

Korešpondenčné kolo

V prvej fáze vyberá porota a zástupcovia usporiadateľa 7 súťažiacich z Česka a 7 súťažiacich zo Slovenska, ktorí budú pozvaní do Grande finále v Bořeticiach.

Grande finále

Na Grande finále v Bořeticiach sa stretne 14 finalistov, z ktorých porota vyberie a ocení 3 víťazov (1.-3. miesto) za ČR a 3 víťazov (1.-3. miesto) za SR. V rámci súťažného súboja sa určí aj absolútny víťaz za obe krajiny.

Víťazi na prvých miestach za ČR a SR vyhrajú pre svoju školu vybavenie kuchynskej učebne produktmi značky TEFAL v celkovej hodnote 60 000 Kč / 2500 EUR.

S každým postupujúcim študentom sa zúčastňuje jedna osoba (pedagóg) ako sprievod.

§ 5 – Súťažné podmienky

Úlohou súťažiaceho je navrhnúť a pripraviť modernú, chuťovo rozmanitú DESIATU s použitím produktov Rio Mare, resp. Bolton Czechia. Pokrm musí byť kreatívny, chutný a vhodný ako desiata do školy, do práce, na výlety, služobné cesty a pod. Študenti musia premýšľať nad receptom ako nad DESIATOU, ktorú je možné servírovať vo desiatovej krabičke. Povinnosťou je primárne použitie pokrmu ako DESIATY.

Každý súťažiaci pripraví iba jeden recept pokrmu podľa nasledujúcej špecifikácie:

1. Časový limit na prípravu – 40 minút

2. Finančný limit na prípravu nesmie presiahnuť v nákladoch 6 € na jednu porciu.

3. Hlavnou surovinou na prípravu DESIATY musí byť aspoň jeden z týchto produktov:

• Tuniak Rio Mare filod'olio

• Tuniak Rio Mare v olivovom oleji

• Tuniak Rio Mare Natura

• Tuniak Rio Mare vo vlastnej šťave

• Tuniak Rio Mare s chilli papričkou

• Tuniak Rio Mare s citrónom a čiernym korením

DÔLEŽITÉ: Hlavná surovina musí prejsť tepelnou úpravou. Produkty patriace do hlavných surovín je možné kombinovať.

4. Ak súťažiaci použije vo svojom recepte nasledujúce suroviny musí prednostne využiť ingrediencie (odporúčané suroviny) od usporiadateľa súťaže (pre Grande finále ich súťažiaci dostane zadarmo v mieste konania súťaže):

• Olivový olej – MONINI

• Sójová omáčka či iné dochucovadlá – KIKKOMAN

• Cestoviny – RUMMO

• Balzamikový ocot alebo glazé – PONTI

• Konzervované paradajky – MUTTI

• Citrónová alebo limetková šťava – LIMMI

• Pesto – ARISI

§ 6. Prezentácia DESIATY – pravidlá pre varenie

Korešpondenčné kolo

V rámci Korešpondenčného kola musí súťažiaci detailne nafotiť 2x svoj recept DESIATY: DESIATU na bielom tanieri a v krabičke Rio Mare Desiata roka. Fotografie (formát JPEG, rozlíšenie 300 dpi, max. 3 fotografie, v celkovom objeme max. 10 MB) spoločne s vyplneným sprievodným listom: základné údaje, kalkulačný list pre 4 porcie a technologický postup (viď. Príloha č. 1 – Sprievodný a kalkulačný list) zašlite na email desiata.roka@ev-pr.eu do 30. júna 2024. Formulár musí byť vyplnený elektronickou formou, nie rukou, také prihlášky budú automaticky vyradené. Náklady na úhradu doplňujúcich surovín pre Korešpondenčné kolo si hradí každý súťažiaci sám. Z Korešpondenčného kola do Grande finále postupuje 7 súťažiacich z ČR a 7 zo SR.

Grande finále

V Grande finále účastníci taktiež pripravia 4 porcie receptu a to jedine a iba toho, ktorý poslali v Korešpondenčnom kole (3 porcie na biely tanier, 1 porciu v desiatovej krabičke Rio Mare Desiata roka). Propozície pre Grande finále, vrátane hlavných a odporúčaných surovín, dostane súťažiaci po vyhodnotení Korešpondenčného kola. Ostatné (doplňujúce) suroviny budú podľa kalkulačného listu zaistené organizátorom, príp. si účastník zaistí sám a budú mu preplatené v mieste konania Grande finále na základe platného daňového dokladu (maximálne do hodnoty 12 €). Súťažiaci je povinný použiť vopred kuchársky neupravené suroviny. Z upravených výrobkov môže použiť iba bežne predajné suroviny (produkty), ktoré nie je možné v rámci časového limitu zhotoviť (napr. bagety, tortilly, vývary a pod.). Možnosť použitia upravených výrobkov si súťažiaci dohodne v predstihu s organizátorom súťaže.

Pre Grande finále nie je nutné vlastné kuchárske vybavenie (panvice, nože a pod.). Predpokladá sa profesionálne kuchárske oblečenie, vhodná (uzavretá) obuv do kuchyne, rukavice, upravené vlasy a kvôli vareniu sú zakázané akékoľvek nalepené nechty.

§ 6a – Ceny pre výhercov - súťažiacich

Každý z účastníkov finále dostane darček značky TEFAL.

Ocenení súťažiaci si v spolupráci s organizátorom vyberú akýkoľvek tovar v e-shope www.tefal.cz v hodnote darčekového poukazu.

1. miesto CZ: darčekový poukaz do e-shopu www.tefal.cz v hodnote 30 000 Kč

2. miesto CZ: darčekový poukaz do e-shopu www.tefal.cz v hodnote 15 000 Kč

3. miesto CZ: darčekový poukaz do e-shopu www.tefal.cz v hodnote 10 000 Kč

1. miesto SK: darčekový poukaz do e-shopu www.tefal.sk v hodnote 1 250 EUR

2. miesto SK: darčekový poukaz do e-shopu www.tefal.sk v hodnote 600 EUR

3. miesto SK: darčekový poukaz do e-shopu www.tefal.sk v hodnote 400 EUR

Zloženie poroty:

odborná porota, zástupcovia spoločnosti Bolton Czechia, zástupcovia spoločnosti značky TEFAL.

Hodnotiace kritériá pre finále: jedinečný nápad, použiteľnosť ako desiata, foodstyling, chuť, marketingový potenciál, dodržanie časového limitu.

§ 6b – Ceny pre výhercov – školy

Víťazi prvých miest vyhrajú pre svoju školu vybavenie kuchynskej učebne produktmi značky TEFAL v hodnote 60 000 Kč / 2 500 EUR.

Zástupca školy si v spolupráci s organizátorom vyberie tovar v e-shope www.tefal.sk v danej hodnote.

§ 6c – Ceny pre výhercov – TEFAL cena verejnosti:

1. miesto CZ: cena hlavného partnera TEFAL = produkt značky Tefal a Rio Mare balíček

1. miesto SK: cena hlavného partnera TEFAL = produkt značky Tefal a Rio Mare balíček

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať na blog.tefal.cz resp. blog.tefal.sk

UPOZORNENIE: Výhercovia si svoje výhry preberajú v rámci vyhlasovania, v prípade absencie bude ocenenie postúpené ďalšiemu v poradí.

§ 7 – Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade so zákonom č. 110/2020 Zb. o spracovaní osobných údajov a zákonom č. 111/2020 Zb., ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti s prijatím zákona o spracovaní osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len GDPR ) udeľuje týmto účastník súťaže organizátorovi súhlas, vrátane súhlasu s využitím urobených audiovizuálnych záznamov, a to aj využitie diela DESIATY.

§ 8 – Súhlas s použitím osobných údajov na marketingové účely

Zaslaním prihlášky do súťaže dobrovoľne a informovane súhlasíte, že Vaše osobné údaje budú spracované na účely obchodných oznámení v zmysle ust. § 2 písm. f) zák. č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môže byť z vašej strany kedykoľvek odvolané. Odvolanie tohto súhlasu je možné uskutočniť písomne na adrese sídla Organizátora súťaže.

§ 9 - Záverečné ustanovenie

Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo na zmenu pravidiel a taktiež si vyhradzujú právo z akéhokoľvek dôvodu súťaž skrátiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Výhru nemožno súdne vymáhať a na výhru neexistuje právny nárok.

Môžete nám pomôcť s webovou stránkou?

Aby sme mohli zlepšovať naše webové stránky, musíme ukladať súbory cookie o našich návštevníkoch.
Zakázať všetko
Povoliť všetko